Caulfield Grammar School

Melbourne
Victoria
CRICOS Code: 00136F

www.caulfieldgs.vic.edu.au

 • Co-Education

  Co-Education

 • Homestay

  Homestay

 • Boarding

  Boarding

 • Scholarship

  Scholarship

 • AEAS

  AEAS

QUY TRÌNH NHẬP HỌC

QUY TRÌNH NHẬP HỌC

Trường Caulfield Grammar chào đón các du học sinh tự túc toàn phần từ Lớp 7 trở đi. Học sinh Lớp 7 và Lớp 8 phải sống với một hoặc cả hai cha mẹ trên Visa Người giám hộ. Chúng tôi cung cấp chỗ ở (homestay / nội trú) từ Lớp 9 trở đi.

 1. Các đơn tuyển sinh theo từng lớp được nộp thông qua một trong các đại lý chính thức của chúng tôi hoặc nộp trực tiếp. Vui lòng đọc kỹ Quy trình Ghi danh và Chính sách Tuyển sinh và hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến qua liên kết này: NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ 
 2. Khi chúng tôi có tên con bạn trong danh sách chờ, chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu học tập và hỗ trợ khác, bao gồm cả kết quả AEAS, trước khi sắp xếp một cuộc phỏng vấn ghi danh với một chuyên viên.
 3. Sau cuộc phỏng vấn tuyển sinh, học viên thành công sẽ nhận được Thư mời nhập học.
 4. Sau khi chấp nhận Thư mời và thanh toán học phí của một học kỳ, Trường sẽ cấp Giấy xác nhận ghi danh (CoE) và, nếu được yêu cầu, Giấy chứng nhận chỗ ở và phúc lợi (CAAW).

 

Đại lý chính thức:

Các gia đình có thể chọn nộp đơn trực tiếp cho Caulfield Grammar hoặc sử dụng một trong những đại lý chính thức của chúng tôi để hỗ trợ quá trình này.

 

Chính sách:

Chính sách Tuyển sinh của chúng tôi có thể được tìm thấy tại:

 

Để biết thêm thông tin:

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh của chúng tôi.

Australian Schools Information System is powered by AEAS-Logo