Caulfield Grammar School

Melbourne
Victoria
CRICOS Code: 00136F

www.caulfieldgs.vic.edu.au

 • Co-Education

  Co-Education

 • Homestay

  Homestay

 • Boarding

  Boarding

 • Scholarship

  Scholarship

 • AEAS

  AEAS

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chúng tôi tổ chức Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) Chương trình Tiểu học (PYP)Chương trình Trung học (MYP). Từ Lớp 7 đến Lớp 9, chương trình học rộng rãi đảm bảo nền tảng vững chắc cho sự thành công trong những năm cuối cấp. Dự án Cộng đồng ở Lớp 9 thu hút học sinh tham gia vào một phương pháp tiếp cận toàn diện, mang tính trải nghiệm, được thiết kế dựa trên những trải nghiệm học tập trong thế giới thực. Học sinh có thể bắt đầu học lấy Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học Bang Victoria vào Lớp 10.

Trường chúng tôi coi trọng việc học sinh đạt được tiềm năng học tập và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cá nhân mạnh mẽ. Học sinh có thể chọn từ danh sách đa dạng các chương trình học tập do các giáo viên chuyên môn giảng dạy, cùng với các trải nghiệm ngoại khóa về Âm nhạc, Sân khấu, Nghệ thuật Thị giác, Khiêu vũ, Thể thao, dịch vụ cộng đồng và các chương trình lãnh đạo khác nhau. Các trải nghiệm ngoại khóa phong phú của chúng tôi được hỗ trợ bởi các chuyên gia uy tín cùng với nguồn lực và cơ sở vật chất chất lượng cao. Các chương trình phù hợp với từng lứa tuổi thu hút tất cả học sinh, từ việc tham gia đến cấp độ ưu tú.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập caulfieldgs.vic.edu.au/overseas-students

Australian Schools Information System is powered by AEAS-Logo