Caulfield Grammar School

Melbourne
Victoria
CRICOS Code: 00136F

www.caulfieldgs.vic.edu.au

 • Co-Education

  Co-Education

 • Homestay

  Homestay

 • Boarding

  Boarding

 • Scholarship

  Scholarship

 • AEAS

  AEAS

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Caulfield Grammar là một trường Open Entry School (không tuyển chọn chuyên). Tuy nhiên, học sinh phải có trình độ tiếng Anh chấp nhận được cho cấp độ lớp đăng ký để nhận được Thư mời nhập học. Chúng tôi sử dụng kết quả AEAS, cũng như các học bạ gần nhất và cuộc phỏng vấn ghi danh để xác định mức độ sẵn sàng của học sinh cho việc theo học.

Australian Schools Information System is powered by AEAS-Logo